Vegvesenet stanset umiddelbart opp alt arbeid med E39 Ålgård-Hove

Prosjektleder Gunnar Eiterjord forteller at Statens vegvesen har stanset to av prosjektene i Bymiljøpakke Nord-Jæren. Det er en konsekvens av regjeringens nye føringer.