Wirak (Ap) støtter pågående granskning av Ferde – vil fjerne all tvil

Ordføreren i Sandnes ønsker at alle fakta skal på bordet når det kommer til utfordringene knyttet til Ferde.