Kommunaldirektøren: – Vurderingen er gjort med tanke på å redusere bompengebelastningen

– Kommunen har trodd at dette var noe innbyggerne ønsket, sier Leif Aarthun Ims.