Hva skal vi kalle dette?

Av

Nå skal bogafjellfolket få navngi gatekunstverket på idrettshallen.