Kommunen insisterer på at skolen skal hete Lyngholen - innbyggerne på Bogafjell rister på hodet

Det er utvalget for kultur og oppvekst som skal ta den vanskelige avgjørelsen det blir å velge navn på den nye skolen.