Kolumbus setter inn ekstraavganger på Bogafjell etter klager

En dublering av busser i rushtiden er tiltaket Kolumbus setter inn for å lette på trykket blant passasjerene.