Bjelland har sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte, men prosjektene går sin gang

Entreprenørselskapet Bjelland AS har sendt ut permitteringsvarsel til 130 ansatte, inkludert daglig leder. Foreløpig er ingen permittert.