Hva slags privatbil har sandnespolitikerne? Borgli kjører bensinbil, men vurderer ny turbodiesel

Det nasjonale målet er at alle nye personbiler og lette varebiler i 2025 skal være nullutslippkjøretøy. Ser vi på bilbruken til de mest sentrale politikerne i Sandnes er det et godt stykke igjen til vi snakker om nullutslipp.