Ber ordføreren fordele ni millioner til næringslivet som hastesak

Sandnes Høyre mener krisen tilsier at kommunen må hastefordele midler gitt av regjeringen før jul i 2020.