Funkisprisen til rusforsker Trond Erik Grønnestad

Av

Funkisprisen tildeles personer eller institusjoner som har gjort seg bemerket med positive holdninger til FunkisHusets brukere og som på den måten har bidratt til å heve livskvaliteten for rusmiddelavhengige. I dag ble prisen delt ut.