Beintøffe forhandlinger om endringene Sandnes krever – dette er konklusjonen etter heftig toppmøte

Samferdselssjefen i Rogaland og hans stab har hatt møte med toppledelsen i Sandnes kommune for å komme til enighet om endelige planer for Bussveien mellom Kvadrat og Sandnes sentrum.