Bedriftshotellet leverte tilbud, men nå må bostedsløse flytte til Stavanger

Augustum har fått tilslag på konkurransen Sandnes kommune har hatt ute knyttet til midlertidig bosted for bostedsløse. Bedriftshotellet leverte tilbud, men et Stavanger-selskap fikk tilslag.