– Offentlege og private må snakka betre saman

Av

Røde Kors Sandnes meiner det frivillege arbeidet og kommunen må samhandla betre for å gje det rette tilbodet for dei som treng det.