Svaksynte Jarle (81) frykter å havne på institusjon siden han ikke får bygge ny bolig på egen eiendom

Jarle Hagesæter (81) er på det nærmeste blind, og er avhengig av å få bygge en ny tilrettelagt bolig på egen eiendom for fortsatt å kunne bo hjemme. Dette setter kommunen en stopper for.