Arbeidsuhell ved Somaleiren - en person skadet

Politiet melder om en ulykke ved Somaleiren.