Se søkerlisten: Stor rift om å bli Gjesdals nye fysioterapeut

27 kvinner og 5 menn har søkt på stillingen som fysioterapeut i fysio- og ergoterapiavdelingen og frisklivssentralen i Gjesdal.