– Ikke siden 2008 har vi hatt så lav ledighet i Rogaland, sier Merethe P. Haftorsen i en pressemelding fredag.

Totalt i september var 6 451 personer registrert som arbeidssøkere i Rogaland, ifølge NAV. Det inkluderer de helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. 3 857 personer, tilsvarende 1,5 prosent av arbeidsstyrken, var registrert som helt ledige. Snittet for landet var på 1,6 prosent. Sammenlignet med august var det over 300 færre helt ledige i september.

– Med tanke på dagens situasjon med høy inflasjon, stigende rente og høye strømpriser hadde vi forventet at ledigheten skulle stagnere, sier Merethe P. Haftorsen.

– Vi tror nå at vi nærmer oss et bunnpunkt, fortsetter Haftorsen.

45 prosent av de helt ledige er langtidsledige, opplyses det. Det innebærer at de har vært registrert som arbeidssøkere i et halvt år eller mer.

– Nedgangen i langtidsledigheten viser at det er gode muligheter også for de som har stått uten jobb en lenger periode, sier Haftorsen.

Flest helt ledige var det innen industriarbeid (438), serviceyrker (398), og reiseliv og transport (369). Sammenlignet med i fjor har det vært en nedgang i helt ledige innen samtlige yrkesgrupper.

– Situasjonen med mismatch på arbeidsmarkedet er den samme som vi har sett over lang tid. Mange bedrifter finner ikke riktig kompetanse, til tross for at det er ledige som har et ønske om å jobbe. Det viktigste arbeidsgivere kan gjøre nå er å se muligheter i de som står utenfor. Mange har en kompetanse arbeidsgivere kan ha bruk, sier Haftorsen.

– NAV har flere virkemidler som kan være med å støtte arbeidsgivere til å inkludere flere, fortsetter hun.Høyt antall ledige stillingerI september ble det utlyst 3 308 stillinger i Rogaland. Det er på et litt lavere nivå enn på samme tid i 2021 som var et rekordår for utlyste stillinger. Så langt i år har det blitt utlyst 40 685 stillinger i Rogaland.

– Det ligger fortsatt an til at fjorårets rekord vil bli forbigått. Sammenlignet med samme periode i fjor er det utlyst 3 461 flere stillinger i år, sier Haftorsen.

Flest utlyste stillinger var det som normalt innen helse, pleie og omsorg med 761 ledige stillinger. Innen serviceyrker var det 401 ledige stillinger, og innen butikk- og salgsarbeid var det 333 utlyste stillinger.