Alle frisørar må stengja: Jone fekk ein av dei siste timane

Torsdag fekk alle frisørar beskjed om at dei måtte stengja dørene i to veker frå 18.00 same kveld.