Bane Nor vil legge ned Ålgårdbanen på grunn av milliardpris. Det skjer ikke uten kamp

Bane Nor setter i gang høringsprosess rundt en eventuell nedleggelse av Ålgårdbanen.