3528 utslipp på 15 år – kun elleve anmeldelser

Av

De siste 15 årene har oljeselskapene på norsk sokkel rapportert mange tusen ulovlige utslipp, men få saker er anmeldt. – Helt Texas, sier SVs Lars Haltbrekken.