3393 elever søkte seg til videregående skole i Sandnes. Se tallene på hvor mange av dem som kom inn her

Primærsøkertallene for de tre videregående skolene i byen er klare (dvs. hvor mange som kom inn på sitt første valg.): 3393. Dette gjelder totalt for søkere med opplæringsrett og uten opplæringsrett.