32 prosent av de arbeidsledige i Sandnes er utenlandske statsborgere

Reiselivs- og transportnæringen er yrkesgruppene hvor ledigheten er høyest.