– Under prøvetaking tirsdag ble det funnet intestinale enterokokker i høydebassenget ved Berge i Forsand. Berørte innbyggere får varsel om å koke vannet inntil videre, skriver kommunen på sine nettsider onsdag.

Det ble tatt prøver fra fem forskjellige soner i Forsand sentrum. Det ble testet for flere parametere, men bare ett prøvepunkt av dem fikk påvist funn av intestinale enterokokker. Det er kun funnet 1 cfu/100 ml drikkevann, og det er mistanke om at prøven er kontaminert. Vi forholder oss til funnet som reelt, og følger prosedyren for denne typen avvik.

Dette skjer videre:

Dette skjer videre:

  • Sandnes kommune sender ut kokevarsel til 142 innbyggere i Bergekleiva. I meldingen blir det anbefaltå koke drikkevannet og vann til matlaging inntil videre.
  • Nye prøver blir tatt i dag (onsdag), og det er forventet at resultatene kommer 24 timer etter prøven er levert til analyse.
  • Torsdag blir det tatt nye prøver. Dersom vi får to prøver på rad som ikke viser funn av intestinale enterokokker vil kokevarselet bli opphevet. Hvis ikke vil kokevarselet fortsatt gjelde, og kommunen vil jobbe med å løse problemet. Det vil altså si at kokevarselet tidligst blir opphevet på fredag ettermiddag.