I en pressemelding opplyser direktoratet at Ingen av de omkomne brukte flyteutstyr og at minst halvparten var alkoholpåvirket. Åtte personer mistet livet mens båten lå fortøyd i havn.

– Vi har sett flere tragiske ulykker i år der folk har falt mellom båt og brygge, og ikke har klart å komme opp igjen. Vi oppfordrer ansvarlige for brygger og havneanlegg, både offentlige og private, å sjekke at sikkerheten er ivaretatt, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, som mener at flere av dødsfallene kunne vært unngått dersom redningsutstyr ble brukt.

– Selv om det ikke er påbudt å ha flyteutstyr på seg når båten ligger fortøyd, kan det være lurt å ta på vesten før man går ut på brygga, legger Hareide til.

Løft blikket og følg med rundt deg

Tre personer mistet livet etter grunnstøtingsulykker første halvår. I tillegg har Sjøfartsdirektoratet merket seg at det har vært flere alvorlige kollisjon- og grunnstøtingsulykker med skadde hittil i år. Med over 1 millioner fritidsbåter i Norge, er det viktig at de som ferdes på sjø og vann løfter blikket, senker farten og holder seg edru når de fører båt.

– Dersom båten benyttes som fremkomstmiddel til og fra steder der det serveres alkohol, er det viktig å avtale på forhånd hvem som skal holde seg edru for å føre båt og passasjerer trygt hjem, understreker Hareide.

Alle som har mistet livet hittil i år, var menn. Med unntak av ulykken der et barn på seks år mistet livet, var samtlige over 40 år. Den eldste var 85 år.